TIETOSUOJASELOSTE

Henkilötietolain (523/1999) 10 § ja 24 § mukainen tietosuojaseloste.

REKISTERINPITÄJÄ

Hankasalmen Ratsastuskoulu
y-tunnus: 1708649-6
Kovalanmäentie 228
41500 HANKASALMI AS.
Puhelin: +358 40 773 2320
info@hankasalmenratsastuskoulu.fi

 

YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA

Hankasalmen Ratsastuskoulu
Maarit Sormunen
Kovalanmäentie 228
41500 HANKASALMI AS.
Puhelin: +358 40 773 2320
info@hankasalmenratsastuskoulu.fi

 

REKISTERIN NIMI

Hankasalmen Ratsastuskoulun asiakasrekisteri

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

Rekisterin käyttötarkoitus on Hankasalmen Ratsastuskoulun asiakasrekisterin ylläpitäminen asiakkaiden antamilla tiedoilla hankasalmenratsastuskoulu.fi sivuston kautta. Kerättäviä henkilötietoja käytetään asiakassuhteiden ylläpitoon ja hoitoon sekä Ratsukko- varauskalenteripalvelun edellyttämien varausten ja yhteydenottojen mahdollistamiseen. Hankasalmen Ratsastuskoulu kerää henkilötietoja voidakseen tehdä asiakaspalvelustaan paremmin sujuvaa ja yksilöidympää. Kerättyjä tietoja ei käytetä suoramarkkinointitarkoitukseen eikä niitä luovuteta ulkopuolisille tahoille.

Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

Rekisterin tietoja voidaan käyttää Hankasalmen Ratsastuskoulun omissa rekistereissä markkinoinnin ja tarpeellisen informaation kohdistamiseen luovuttamatta henkilötietoja ulkopuolisille tahoille. Osa rekisteritiedoista saatetaan siirtää yhteistyökumppanin palvelimille teknisten vaatimusten vuoksi. Tietoja käsitellään ainoastaan Hankasalmen Ratsastuskoulun asiakassuhteen ylläpitämiseen teknisten rajapintojen kautta.

Hankasalmen Ratsastuskoululla on oikeus julkaista asiakasrekisterin sisältämät tiedot sähköisenä tai kirjallisena luettelona omaan käyttöönsä, ellei asiakas sitä erityisesti kiellä. Luettelolla tarkoitetaan esim. postitustarroja asiakkaille lähetettäviin kirjeisiin tai sähköpostiosoitteistoa tallin toimintaan liittyvien asioiden tiedottamiseen. Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojen julkaiseminen ilmoittamalla siitä sähköpostitse Hankasalmen Ratsastuskoululle osoitteeseen info@hankasalmenratsastuskoulu.fi

 

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Rekisteri sisältää seuraavia tietoja:
– Nimitiedot (alaikäisen lapsen ja vanhemman/huoltajan)
– Osoite
– Puhelinnumero
– Sähköpostiosoite
– Käyttäjätiedot varauskalenteria varten: asiakkaan itse määrittelemä käyttäjätunnus ja salasana

tai vaihtoehtoisesti asiakkaan pyytäessä

– Hankasalmen Ratsastuskoulun määrittelemät käyttäjätunnus ja salasana sekä tiedot asiakkaan tuntivarauksista ja peruutuksista.

 

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Rekisteriin talletettavat tiedot saadaan:
– Henkilötietoja kerätään asiakkaalta itseltään ja tämän suostumuksella
TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET

Rekisterin tietoja ei luovuteta Hankasalmen Ratsastuskoulun tai sen yhteistyökumppanien ulkopuolisille tahoille, pois lukien seuraavissa tapauksissa:

– Lainsäädännön vaatiessa

– Palveluntarjoajalle varauskalenterin teknistä toteuttamista ja kehittämistä varten

– Silloin, kun uskomme ja olemme varmistuneet, että tiedon luovuttaminen on tarpeen oikeuksiemme turvaamiseksi, rekisteröidyn ja muiden turvaamiseksi, petosten tutkimiseksi tai vastataksemme viranomaisten pyyntöihin

 

TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE

Rekisterin tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Rekisteri on tallennettuna sähköiseen muotoon. Sen tietoihin pääsy edellyttää käyttäjätunnusta ja salasanaa. Rekisterin laajat käyttöoikeudet on rajattu vain Hankasalmen Ratsastuskoulun palveluksessa oleville, asiakastietoja työssään käsitteleville työntekijöille sekä palvelimen ylläpitäjälle, Hankasalmen Ratsastuskoulun yhteistyökumppanille.

 

TIETOJEN SÄILYTYS

Rekisterissä olevia tietoja säilytetään toistaiseksi. Asiakkaalla on oikeus pyytää omien tietojensa poistamista.

 

TARKASTUSOIKEUS

Jokaisella on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut tietonsa. Asiakas voi pyytää omat tietonsa nähtäväksi ottamalla kirjallisesti yhteyttä rekisterinpitäjään: Hankasalmen Ratsastuskoulu, Kovalanmäentie 228, 41500 HANKASALMI AS. tai info@hankasalmenratsastuskoulu.fi

OIKEUS VAATIA TIEDON KORJAAMISTA

Asiakkaalla on oikeus vaatia rekisteriin tallennetun tiedon korjaamista tai poistamista. Pyyntö tulee lähettää kirjallisena, osoitteeseen: Hankasalmen Ratsastuskoulu, Kovalanmäentie 228, 41500 HANKASALMI AS. tai info@hankasalmenratsastuskoulu.fi

 

MUUT HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT OIKEUDET

Henkilötietolain 30 § mukaan rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä tai muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Pyyntö tulee lähettää suullisesti tai kirjallisesti rekisterinpitäjälle.

 

EVÄSTEET

Hankasalmenratsastuskoulu.fi -verkkosivuilla käytetään evästeitä (englanniksi Cookies), joiden tehtävä on parantaa ja nopeuttaa kävijäkokemusta sekä kehittää verkkosivuja käyttäjäystävällisemmiksi. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka verkkopalvelin tallentaa käyttäjän kiintolevylle. Osa sivuston sisällöstä saattaa edellyttää evästeiden hyväksymistä toimiakseen. Käyttäjän verkkoselain todennäköisesti hyväksyy evästeet valmiilla oletusasetuksilla, mutta käyttäjä voi myös estää evästeiden käytön selaimen asetuksista tai poistamalla evästeet selaimesta palvelun käytön päätyttyä. Lisätietoja selainkohtaisista käyttöohjeista löytyy selaimen valmistajan ohjeista.

 

Hankasalmella 9.7.2018